Regeringen vill tvinga kommuner etablera mer vindkraft

Uppförandet av stora vindkraftverk medför betydande lokala konsekvenser som förstörda natur- och kulturvärden, estetiska och landskapsmässiga följder.

Norran