Regeringen vill avskaffa kommunalt veto mot vindkraft

Nu vill regeringen avskaffa kommuners rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Enligt regeringen är kommunernas veto en stor anledning till att vindkraftsprojekt inte blir av i Sverige.

TV4