Regeringen raserar elmarknaden

Hur kan Sverige få balans i systemet vid svaga vindförhållanden. Import av sol-och vindkraft från omgivande länder är uteslutet eftersom Sverige ligger i en nordeuropeisk vindkorridor, närliggande länder får samma vindproblem.

VLT