Raseringen av Guleslettene har begynt

Ingress: ”Det er en stor skam at vi, den rikeste av alle generasjoner som har levd i Norge er de som skal rasere det mest verdifulle vi har, nemlig urørt natur

Firda