Principiellt viktig debatt

Jag ser flera problem med den inställning som kyrkan, och i detta fall Prästlönetillgångarnas ägande i Dala Vind, har på ett principiellt plan. För det första så är inte den lagstadgade tillståndsprocessen och den demokratiska processen en garanti för en vindkraftsetablering är långsiktigt hållbara.

Dalademokraten