PPA och elmarknaden

Effekten blir att marknadens prissignaler når allt färre aktörer och att dessa får bära alltmer av kostnaderna för systemets balansering. Samtidigt undergrävs investeringsförutsättningarna för den kraftproduktion, eller de systembalanstjänster, som skulle behövas för att balansera det väderberoende utbudet.

Svenskt näringsliv