Över 1200 vindkraftverk stoppade av kommuner

Mellan 2014 och första halvan av 2020 stoppades 1 223 vindkraftverk i Sverige av det kommunala vetot, motsvarande 21 procent av ansökningarna.

SVT