Okända kostnaderna för vindkraften

Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar. Kostnaden för att det svenska elsystemet inte ska kollapsa ökar med flera miljarder kronor de kommande åren.

Bulletin