Ödesdag närmar sig

Det var i november 2014 som det Stockholmsbaserade företaget lämnade in sin ansökan om en vindkraftspark på Hällberget, där Energimyndigheten pekat ut området som ett riksintresse för vindkraft.

NSD