Norske Miljøpartiet de Grønne stormer mot vindkraft-ramar : Naturødeleggelser

Vi kan ikke akseptere naturødeleggelsene som NVEs rammeplan kan legge opp till. Partiet ønsker en storstilt satsning på vindkraft, men mener denne må skje til havs og ikke på land. (NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat)

Dagbladet