Nej till vindkraftspark i Olofsberg

Etablering av en vindkraftspark i Olofsbergsområdet öster om Åmsele i Vindelns kommun, är direkt olämplig. Kommun och länsstyrelse bör därför avslå en kommande tillståndsansökan i sin helhet.

VK