Miljöpartist överklagar beslut om vindkraft

Ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden Kenneth Kallin (MP) köper inte resonemanget.

Skånska dagbladet