Miljöbrott begånget

Bygget av en vindkraftspark i Tönsen i Bollnäs kommun har kommit i gång men under arbetet har en ny väg brutits rakt igenom en bäck för bland annat öring.

SVT