Miljardflöden till landsbygden, något att lita på? – FSL debatt

Vem och vad väljer vi att lita på – löften om framtida miljardflöden – eller livskraften och potentialen i en frisk och levande natur?
Altinget