Merkels energipolitik-ett fiasko

Sverige borde lära av det tyska exemplet som har lett till elpriser som rusar.

Tidningen näringslivet