Mer utsläpp utan kärnkraft

Elektrifiering av fordonsflottan innebär än så länge ökade utsläpp i och med produktionen av batterier och fordon som är anpassade för eldrift, skriver Ricky Andersson.

NWT