Meddela vad som gäller innan valet – FSL debatt

Sommaren 2017 kom utredningen om kommunernas vetorätt vid vindkraftsetablering – det vill säga att kommunerna har rätten att tacka nej till vindkraft. Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslog som väntat att vetorätten bör tas bort.

Folkbladet