Många problem med stenbrottet

”Handläggningen av detta ärende riskerar den framtida trovärdigheten för all tillståndsgivning och uppföljning av olika villkor i andra liknande miljötillstånd i regionen” menar Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Skövde Nyheter