Låt oss inte förstöra den fina kuststräcka som Jungfrukusten har

Låt oss inte förstöra den fina kuststräcka som Jungfrukusten har, skapa istället möjligheter för fler att få ta del av vår fina skärgård.

Gefle dagblad