Låt inte framtiden dikteras av vindkraftens behov

Miljöargumenten för vindkraft får allt svårare att hävda sig. I takt med att det lokala motståndet mot vindkraft växer, manifesterat när ansökningar görs om etablering, syns fler och fler kommentarer i press/radio/tv som konstaterar att vindkraft förlorar stöd på landsbygden.

Dagens samhälle