Läs och rösta!

Utbyggnaden av vindkraften kommer till följd av ett riksdagsbeslut med målet att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion år 2040. I Dalarna har grupper på flera platser demonstrerat emot att bygga vindkraftsparker i närområdet. Vilka är då argumenten för och emot en utvidgning av vindkraften?

SVT Dalarna