Lär av Tysklands misstag

Vi är ofta imponerade av Tyskland, men inte i denna fråga. Regeringen måste nu dra lärdom av den tyska felbedömningen och stoppa den pågående avvecklingen av svensk kärnkraft.

Aftonbladet