Landsbygdens folk körs över av vindkraftsintressen

Ordföranden i Landskapsskydd mfl debatterar

ATL