Landsbygden får leva med vindkraftens nackdelar

Tyskland blev fort den stora förebilden för svensk energipolitik vad gäller elförsörjning. Länge betraktade svenska miljövänner de tyska vindkraftparkerna med avund och miljöpolitiker i alla läger förklarade gärna att nu gällde det för Sverige ”att komma ikapp”.

ÖP