Kunskap, det enda hållbara

Värme producerad med småskalig kärnkraft är en aktuell fråga i flera finländska städer. Förgrundsgestalten Petrus Pennanens mål är att få in mer vetenskapligt tänkande och mindre alarmism i energipolitiken

Second Opinion