Kraftig skärpning av bullernivåer

Nu lanserar Väldshälsoorganisationen WHO nya riktlinjer kring bullernivåer för bland annat vägar, transporter och fritids-buller.

SR