Kostnadsstöd för vindkraft nekas

Konkurrensverket anser att det är olämpligt att införa ett stödsystem för havsbaserad vindkraft. Anledningen är att det kan snedvrida konkurrensen inom förnybar elproduktion.

Branschaktuellt