Kommunerna måste kunna säga nej till vindkraft

Vindkraften har en förmåga att engagera invånarna och etableringarna blir ofta en angelägenhet för hela kommunen, inte bara för oss folkvalda.

ÖP