Kommunen vill se mer utredning

Kommunen vill att planerna på vindkraftverk i kommunen utreds ytterligare.
Det framgår i ett samrådsyttrande från kommunstyrelsen.

Värmlands folkblad