Klimatpolitik kräver mycket el

Vindkraft, med sina många och snabba växlingar mellan hög och låg produktion, fortsätter att få avsevärt större relativ betydelse. Samtidigt kan det bli för lite av det som kallas svängmassa, som ett elsystem har i roterande växelströmsgeneratorer och turbiner i kraftverken, från kärnreaktorer till städernas kraftvärmeverk

Eskilstunakuriren