Klimatmålen hotar djurarters överlevnad

Regeringen måste svara på hur klimatnyttan av vindkraft till havs ska vägas mot andra värden, till exempel arters bevarande. Det skriver Staffan Eklöf (SD).

SVD