Klimatet och industrin betalar priset för det förnybara elsystemet

Skåne och Sverige i stort blir beroende av elimport med fossil kraft i grunden.

Bohuslänningen- ledare