Kärnkraften viktig för klimatet och elförsörjningen

Svensk kärnkraft står för närmare 40 procent av den svenska elproduktionen. Under denna torra och varma sommar har kärnkraften stått för en betydligt större del, under vissa perioden över 60 procent av produktionen.

GP