Kärnkraft mer ekonomiskt

Ekonomiskt bär kärnkraften sina egna kostnader medan vindkraft och solpaneler är kraftigt subventionerade. Sol och vind är svårt att få fram de egentliga kostnaderna på. Kärnkraften är lättare.

Hela Gotland