Kärnkraft bättre än sol- och vindkraft

Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke förnybara resurser samt avsevärt ökande totala elkostnader.

Gefle dagblad