Kallelse till årsmöte 2019

Bästa FSL-medlem,

Lördag den 23 mars har FSL årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna.

Platsen är som förra året Uppsala och adressen är Träffpunkten, Storgatan 11, och klockslaget är 13.00.

Läs mer