Jätteförluster för Vattenfalls vindkraft

Vattenfall presenterade idag rapport för årets första 6 månader och redovisar kraftig förlust efter nedskrivningar för framförallt vindkraft med 10,6 miljarder (Heat and Wind).

Bladet