Ingen vindkraftspark i Ödmården

Det blir ingen vindkraftpark i Ödmåden, söder om Söderhamn. Nu slår Mark- och miljööverdomstolen fast den tidigare dome

Hela Hälsingland