Ingen vindkraft på Kinnekulle

En enig nämnd vill ta bort möjligheten att bygga vindkraftverk på Kinnekulle.
– Det är ett natura 2000-område och vi ska freda Kinnekulle och dess siluett, motiverar nämndsordförande Monica Holm (L) till tidningen NLT.

Skaraborgsbygden