I Norge värnar Norges Naturvernforbund naturen. Hur är det i Sverige?

Jag har meldt mig inn på grunn av vindkraftutbyggninga som skjer spesiellt i Midt-Norge. Det är virkelig store naturødeleggelser, sier Petter Davik.

NRK