Hur sårbart är det svenska elsystemet?

I årets Kraftbalansrapport från Svenska kraftnät (SvK) betonas risken för effektbrist i det svenska elsystemet.

Svenskt näringsliv