Högre värde utan vindkraft

Byggandet av vindkraftverk på Hökensås fortsätter engagera.
Under kommunfullmäktigemötet ställdes två frågor under allmänhetens frågestund.

Västgötabladet