Höga elpriser kan bli ännu högre

Priserna på el är nu historiskt höga i södra Sverige. Så höga att oljekraftverk har blivit lönsamma. Priserna kan komma att stiga ännu mer i höst då det brittiska elnätet kopplas på det nordiska nätet

SVT