Härnösand slår vakt om vetot

En konflikt kring ett vindkraftprojekt i Viksjö har fått Härnösands kommun att införa ett tillfälligt stopp för nya vindkraftprojekt.Sedan allt fler kommuner blivit skeptiska till vindkraftutbyggnaden ska nu kommunernas vetorätt ses över så att kommunerna ska ta ställning tidigare i planeringsprocessen och sedan inte kunna ångra sig

Energinyheter