Göteborg försvarar kommunernas vetorätt mot vindkraft

En stark majoritet av kommuner, 19 av 22, är negativa till att avskaffa kommunernas vetorätt mot vindkraft, däribland Göteborg. FSL menar att Göteborgs avstyrkande är klokt och vilar på goda grunder.

GT/Expressen