Geotermisk energi har stor potential

Geotermisk energi har stor potential och kan utgöra en viktig beståndsdel för att uppnå energi- och klimatmålen i Skåne.

Eon