FSL kämpar för landskapet

Föreningen Svenskt Landskapsskydd kämpar för landskapet, inte bara när det gäller vindkraft. I Skövde kommun pågår en dragkamp om berget Billingen där stenindustrin med Cementa, Skanska och Paroc i täten äventyrar möjligheterna att skapa en geopark.

Skövde Nyheter