FSL debattartikel: Dagens vindkraft är människofientlig

Förtroendet för vindkraften sviktar. Om/när det nuvarande elcertifikatsystemet politiskt ifrågasätts, uppstår ett förtroendeproblem med de europeiska institutionella investerare  som nu medfinansierar utbyggnaden.

Aftonbladet