Framstressad vindkraft

Vindkraftens betydelse bör inte överdrivas på bekostnad av hälsorisker för boende på landsbygden

NWT