Fossilfri vindkraft?


Vindkraftsverk växer inte upp ur marken som svampar som en del miljöförespråkare tycks tro, nej, ett multiindustriellt företagande börjar med gruvbrytning för utvinning av bland annat järnmalm, jordartsmetaller bland annat i Kongo där barnarbete ofta förekommer.

NKP